Savon Kuituverkko Oy:n myyntiä ja hallinto-oikeuden päätöstä koskeva tiedote

Hallinto-oikeus kumosi 8.6.2022 kunnallisvalituksista antamissaan päätöksissä Kuopion kaupunginhallituksen ja Siilinjärven kaupunginvaltuuston tekemät Savon Kuituverkko Oy:tä koskevat myyntipäätökset.

Asianostaisten yhteinen näkemys on, että hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä ei ole riittäviä perusteita valittaa edelleen.  Lisäksi on arvioitu, että valituksen käsittely ylemmässä oikeusasteessa kestäisi pahimmillaan vuosia.

Adola Oy katsoo, että jatkotoimista päättäminen on omistajakunnilla. Kuntajohtajien alustavien linjausten mukaisesti kunnat arvioivat syksyn aikana, jatketaanko toimintaa kuntien omistuksessa uudella strategialla vai jatketaanko myyntiä avoimen tarjousmenettelyn pohjalta. 

Tietoja yhtiöistä

Savon Kuituverkko Oy on Pohjois-Savon kuntien 26.10.2010 perustama tietoverkkoyhtiö, joka rakentaa ja tuottaa nopeita valokuituyhteyksiä Pohjois-Savon alueella. Yhtiön osakkaina on 17 kuntaa ja kuntien omistusosuus yhtiössä on 100%.

Adola on infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partnersin (80,1 %) ja kotimaisen Cinia Oy:n (19,9 %) yhteisyritys, joka investoi Suomen valokuituverkkoinfraan ja markkinoi kuluttajaliittymiä Täyskuitu®-brändin alla.

Lisätietoja antavat:

Savon Kuituverkko Oy
Risto Carlson, toimitusjohtaja

Adola Oy
Tommi Linna, toimitusjohtaja