Pielaveden kunta ei aloita kuituverkon rakentamista Säviäntaipaleella

Pielaveden kunnanhallitus päätti maanantaina 9.3., että Säviäntaipaleen kyläverkkohanketta ei aloiteta. Vaikka kiinnostusta liittymän hankintaan olikin, oli liittyjien määrä suhteessa rakentamiskustannuksiin kuitenkin liian pieni.

Kunnan rahoitusosuus rakentamiskustannuksista olisi esitetyissä vaihtoehdoissa ollut 6.300 – 10.700 euron välillä per liittymä.

Kustannukset olisivat nousseet liian suuriksi liian pienen liittyjämäärän takia sekä kiinteistöjen hajanaisen sijainnin vuoksi.

Lisätietoa:

Vilma Kröger
Kunnanjohtaja
Pielaveden kunta
tel. +358400 668211
vilma.kroger@pielavesi.fi