Myrskyn aiheuttama sähkökatkos vaikuttaa Vesannon Ahvenisen alueen kuituliittymien toimintaan

Myrskyn aiheuttama sähkökatkos vaikuttaa parhaillaan Vesannon Ahvenisen alueen kuituliittymien toimintaan.
Jotta jatkossa pystymme parantamaan alueen liittymien toimintaa sähkökatkosten aikana, vaihdamme syyskuun loppuun mennessä akut Vesannon Ahvenisen laitetilaan.